#เขตลาดพร้าว "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

 

#เขตลาดพร้าว "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร"

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต มอบหมายนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข 4 ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2 ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3 ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 3 ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 1 ชุมชนกองปราบปราม ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 ,5 ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

 

 

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.30 น.
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 

 

อัลบั้มภาพ