#มีนบุรี #โชว์สิ่งประดิษฐ์ #ประดับสวนสวย @คลองตะโหนด

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 12 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

#มีนบุรี #โชว์สิ่งประดิษฐ์ #ประดับสวนสวย @คลองตะโหนด

>>วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ลงพื้นที่พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตมีนบุรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่นำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ที่จัดเก็บจากบ้านเรือนประชาชน โดยดัดแปลงวัสดุเศษไม้ แกนม้วนสายสื่อสาร และจานดาวเทียม ทำเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ริมคลองตะโหนด เขตมีนบุรี

>>โดยนำมาติดตั้งบริการประชาชนบริเวณสวนสวยด้านข้างประตูระบาย ริมคลองตะโหนด  อันเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ รวมถึงเป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจให้กับประชาชน ในการรีไซเคิลสิ่งของเหลือใช้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

>> สวนสวยริมคลองตะโหนด กำลังจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวมีนบุรี...จากริมคลองรกร้าง ข้างประตูระบายน้ำ..ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไป ณ คลองตะโหนด ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี ... น้ำคลองสวยใส ริมคลองเป็นระเบียบ ไม้ดอกเริ่มเรียงราย...ไม่ต้องแปลกใจเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา...ชาวชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด 

>> สำนักงานเขตมีนบุรี ที่มีแนวทางดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำริมคลองตะโหนด ซึ่งจะจัดทำเป็นจุดเช็คอิน แห่งใหม่ในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนโดยบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานมีนบุรี) ร่วมกับผู้นำชุมชนบึงพระยา ชุมชนคลองตะโหนด 

>> เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชผักตบชวา และปลูกต้นทองอุไรในพื้นที่ว่างแนวริมคลอง ขุดลอกคลอง ปรับแนวตลิ่ง พร้อมจัดระเบียบการใช้พื้นที่ริมคลอง โดยยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเดิม และปรับปรุงสภาพริมคลอง ตามความต้องการของชุมชน ที่อยู่บนความเหมาะสม ทั้งการปรับปรุงยอ ศาลาที่พักริมคลอง และพื้นที่ที่มีการบุกรุกริมคลอง โดยประชาชนในชุมชนบึงพระยาและชุมชนคลองตะโหนดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

>> เพื่อให้คลองตะโหนด สามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด ชุมชนที่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่อยู่ที่อาศัยให้น่าอยู่ เกิดเป็นชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนดอย่างยั่งยืน 

>> อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามโครงการ “รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด”  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ เพื่อเป็นโครงการที่ดีที่สุด (Best Service) ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ