มีนบุรี เปิดโครงการ “ค่ายศิลปะ Junior Arts Camp"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 17 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง

          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะ Junior Arts Camp” โดยชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 13  โรงเรียน รวมจำนวน 130 คน

          การเรียนรู้ศิลปะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้าน  ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ได้พัฒนาการทางด้านจิตใจ สติปัญญา ชื่นชมความงามและสุนทรียภาพทางอารมณ์และสังคม นับได้ว่าการจัดค่าย Junior Arts Camp ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนมีความรู้ทางศิลปะมากยิ่งขึ้น และได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเกี่ยวกับศิลปะ รวมทั้งได้สร้างสรรค์ศิลปะตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในตนเองด้วย

          ภาพ : กฤษฎ์ / ข่าว : ธนานันท์

อัลบั้มภาพ