เขตบางกอกใหญ่เชิดชูสถาบันชาติ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เคารพธงชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางนิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายปกครอง ร่วมเข้าแถวร้องเพลงชาติ เพลงสดุดีจอมราชา และสวดมนต์ อาราธนาศีล 5 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขต เพื่อความเป็นศิริมงคลและแสดงออก ถึงความรักและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตกล่าวว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยครั้ง ขอให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดูแลตระแกรงรับน้ำ อย่าให้มีขยะกันขวางทางน้ำและไล่น้ำบนท้องถนน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางในพื้นที่ที่จัดไว้ และเจ้าหน้าที่กวาด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ผ่านไปมา ฝ่ายปกครองขอให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องตัวชี้วัดให้สำเร็จลุล่วง ประสานฝ่ายต่าง ๆ ให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในความร่วมมือร่วมใจกันทำงานทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ