#เขตมีนบุรี #ร่วมจัดงาน #โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ #เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #รวมจุดบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

#เขตมีนบุรี #ร่วมจัดงาน #โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ #เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #รวมจุดบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

>>วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต กล่าวต้อนรับ พร้อมนำวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

>> โดยประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และมัสยิดในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการฯ จากนั้น ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) เขตมีนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ประจำปี 2563 และเข้ารับรางวัลในโอกาสนี้ด้วย

>> จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเดินตรวจเยี่ยมบูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ของเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์น้ำ การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ การส่งเสริมการประมง การเกษตร ปศุสัตว์ แจกพันธ์กล้าไม้ บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี ได้นำบูธกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เขตมีนบุรี, บริการนวดผ่อนคลาย และตัดผมฟรี โดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี), การแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) ข้าวแต๋น น้ำปลาหวาน และวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว พร้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย การจราจร และคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัส COVID-19 ตลอดงาน

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ