ทุ่งครุ_ประชุมร่วม_คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม_ตรวจเข้มเปิดเทอม_สู้ภัยโควิด

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ทุ่งครุ_ประชุมร่วม_คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม_ตรวจเข้มเปิดเทอม_สู้ภัยโควิด 

       วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายคนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแนวทางของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษา ซึ่งสั่งการให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  • ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง,งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง,งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม)
  • การดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุตามงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลและงบประมาณกรุงเทพมหานคร
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ

       โดยมี นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทุ่งครุ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรอดทอง ชั้น 1 โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

#ทุ่งครุ_Takecare_Now
#NowMovingForwardทำจริงเห็นผลจริง
#ทุ่งครุ_ดูแลและใส่ใจประชาชน
#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

อัลบั้มภาพ