#เขตลาดพร้าว ร่วมกับ กฟน. ดำเนินการ kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

 

#เขตลาดพร้าว ร่วมกับ กฟน. ดำเนินการ kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่เขตลาดพร้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารโดยให้รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกจากเสาไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมจัดระเบียบและกำหนดติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้รับผิดชอบของสายสื่อสารของผู้ประกอบการบนเสาไฟฟ้าให้ชัดเจน โดยกำหนดเริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริเวณถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ซึ่งมีความยาว 3.8 กิโลเมตร โดยมีนายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว
 
ภาพ/ข่าว : ปชส. เขตลาดพร้าว

 

อัลบั้มภาพ