บางกะปิเดินหน้าแก้ปัญหา “คนเร่ร่อน ขอทานไร้ที่พึ่ง"

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 6 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

บางกะปิเดินหน้าแก้ปัญหา “คนเร่ร่อน ขอทานไร้ที่พึ่ง”

          (6 ม.ค.64) นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ คณะผู้บริหารเขต ร่วมในการประชุม”ขอทาน คนเร่ร่อนและไร้ที่พึ่ง” เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เนื่องจากเขตบางกะปิได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยให้เขตบางกะปิเป็นเขตนำร่องในการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมฯ นายศิริพงษ์ รัศมี นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  พ.ต.อ.รุ่งสกุล บุญกระพือ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคม กทม. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่พูดคุย ทำความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ พร้อมส่งตัวคนเร่ร่อนเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองของภาครัฐต่อไป