เขตบางกอกใหญ่เปิดตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 28 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เปิดตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 โครงกานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงรียนที่ 64 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่างๆ ณ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่

ในการนี้ ได้มอบโล่ให้แด่ "ครูดีศรีบางกอกใหญ่" และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมถึงมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แด่ครูและนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดการแข่งขันต่างๆ ซึ่งภายในงานโรงเรียนทั้ง 6 แห่งได้จัดนิทรรศการแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงาน สามารถสร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายของโรงรียนที่ 64 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อัลบั้มภาพ