>> ผอ.เขตบางกอกใหญ่ <<  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอมวันแรก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 1 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 

>>เขตบางกอกใหญ่<<  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอมวันแรก


วันที่ 1 ธันวาคม 2563  นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดนาคกลางและโรงเรียนวัดดีดวด  ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2564  และบรรยายให้ความรู้และการป้องกันตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส RSV, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคมือ เท้า ปาก  

>> โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอกกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน และให้มีการเว้นระยะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  รวมถึงการจัดอาหารเช้า - กลางวันของเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณตามหลักโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย

อัลบั้มภาพ