บางกอกน้อยตรวจพื้นที่ถนนบางขุนนนท์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 5 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจพื้นที่ถนนบางขุนนนท์ ตั้งแต่หน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อย ถึงทางแยกถนนบางขุนนนท์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางเดินเท้าให้กับประขาชน โดยมีการเปลี่ยนฝาท่อที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า สายไฟและสายต่างๆที่ไม่เรียบร้อย และจุดที่มีน้ำท่วมขัง โดยนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ตรวจสอบและสั่งการเจ้าหน้าที่แก้ไขทันที

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตรวจพื้นที่ภายในเขตบางกอกน้อย เพื่อดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาทั้งแบบเร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการในภายหลัง

นายพงศธร กล่าวว่า "ที่ผ่านมา ได้ทำการเดินเท้าตรวจพื้นที่ บริเวณ แยกอรุณอมรินทร์ถึงปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 , ท่าน้ำพรานนกถึงกรมอู่ทหารเรือ และพื้นที่อื่น ๆ นั้น พบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ ฝาท่อระบายน้ำและทางเดินเท้าที่ชำรุด โดยได้มอบหมายให้หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการแก้ไขทันที นอกจากนี้ ยังพบปัญหา สายสื่อสารห้อยย้อยไม่เป็นระเบียบ จึงได้ให้ฝ่ายโยธาดำเนินการประสานบริษัททีโอที จำกัด ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากนี้ ยังได้ตรวจตราการตั้งวางสิ่งของ การจัดระเบียบทางเท้า มิให้เกินแนวเขตที่กำหนด และความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการสัญจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง"

อัลบั้มภาพ