ร้านอาหารปลอดภัย @บางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 26 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ร้านอาหารปลอดภัย @บางกอกใหญ่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำด้านกายภาพและสุขวิทยาส่วนบุคคลในการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารรายใหม่ ณ ร้านข้าวต้มเลือดหมู เลขที่ 15/12 และร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวาน เลขที่ 31/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

โดยตรวจสอบเพื่อให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ในการนี้ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน และswab มือของผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจสอบความสะอาด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเคร่งครัด และแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย เช่น ให้พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย จัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้า ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ลงทะเบียนในแอปพิเคชั่นไทยชนะ เว้นระห่างทางสังคม เป็นต้น

 

#มหานครปลอดภัย

#บางกอกใหญ่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล

อัลบั้มภาพ