บางกอกน้อยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 22 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 212 ครั้ง

 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางกิ่งกาญจน์ ประกาศวุฒิสาร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ ณ บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก

ตามที่ได้มีการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 1555 ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจาก พบว่ามีประชาชนถูกยุงลายกัดเป็นโรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบางกอกน้อย จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในบริเวณดังกล่าว เพื่อทำลายพาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย พร้อมนี้ได้นำทรายอะเบท ใส่ในแหล่งน้ำขังในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยโรคไข้เลือดออกนี้ สามารถทำให้เสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ทำการแจกทรายอะเบทและยาทากันยุงให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองในเบื้องต้น

อัลบั้มภาพ