สวนหลวง ห่วงใยเด็ก เน้นพัฒนาสื่อการสอนศูนย์เด็กเล็ก 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 20 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 13 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับความรู้และเพื่อพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัย ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4  สำนักงานเขตสวนหลวง

 

อัลบั้มภาพ