บางกอกน้อยตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อยตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน โดยนายพงศธร ศิริํธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางธราพร  อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดสุวรรณคีรี และร.ร.วัดปฐมบุตรอิศราราม

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ตรวจสอบความครบถ้วนด้านโภชนาการและสะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามิให้เกิดเช่นลักษระเดียวกับที่กำลังอยู่ในกระแสสังคมขณะนี้

โดยนางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายการศึกษา ตรวจร่วม โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รับประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และโภชนาการ มากที่สุด

 

 

อัลบั้มภาพ