>>เขตบางกอกใหญ่<<  ใส่ใจผู้บริโภคตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะอาด ปลอดภัย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 7 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

>>เขตบางกอกใหญ่<<  ใส่ใจผู้บริโภคตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะอาด ปลอดภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำรถหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่จำหน่าย มาตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมี และจุลชีววิทยา ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ณ สถานที่จำหน่ายอาหารถนนจรัญสนิทวงศ์ และซอยเพชรเกษม  4 แขวงวัดท่าพระ พรอ้มประชาสัมพันธ์อันตรายจากปลาหมึกบลูริง ปิ้งกินไม่ได้ อันตรายถึงชีวิต

 

#มหานครแห่งความปลอดภัย ปลอดภัยจากมลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้าง โรคคนเมือง และอาหารปลอดภัย

#บางกอกใหญ่ ห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพอาหารปลอดภัย 

อัลบั้มภาพ