#มีนบุรีเข้ม #ตรวจแนะนำ #การสุขาภิบาลอาหาร #ผู้ประกอบการในพื้นที่ #เพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค #แจกโปสเตอร์งดสูบบุหรี่@ถนนนิมิตใหม่ และถนนร่มเกล้า

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
>> วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารทางเคมีและจุลชีววิทยาในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ ณ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท ถนนนิมิตใหม่ และร้านเซเส่นอีเลฟเว่น ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
>>โดยดำเนินการ ตรวจสุขลักษณะของสถานที่ คุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ และจัดเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อนำมาทดสอบคุณภาพอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้บริโภคตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ภาพ: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ