ตลิ่งชันตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 1 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง


วันนี้ (1 ธ.ค. 63) ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐฎาธิษฐาน โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดพิกุล และโรงเรียนวัดกระโจมทอง เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โดยเน้นให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัย
การจัดเตรียมอาหารเช้าให้นักเรียน