ขอขอบคุณมูลนิธิซารังบัท มอบข้าวสารให้ชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 20 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. 
สำนักงานเขตสวนหลวง ขอขอบคุณมูลนิธิซารังบัท ประเทศเกาหลีใต้ คุณเอื้องฟ้า เพ้ยจันทึก ผู้จัดการมูลนิธิและผู้แทนมูลนิธิฯจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ร่วมสนับสนุนข้าวสารจำนวน 344 ถุง และแอลกอฮออลล์ฆ่าเชื้อ มอบให้ผู้แทนชุมชน จำนวน 42 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง

พร้อมนี้นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) 
#ขอบคุณความห่วงใย #ปลอดภัยห่างไกลโควิด

อัลบั้มภาพ