#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 17 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ 

และอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน ณ สถานประกอบการในบริเวณถนนอิสรภาพ

อัลบั้มภาพ