>> เขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็ก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 14 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

>> เขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็ก

>> 14.1.64  นางสากรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เเละอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ช่วยเหลือเด็ก 2 คน เเม่เด็กติดยาเสพและมีฐานะยากจน ณ ชุมชนวัดสังข์กระจาย

>> แม่เด็กไม่ยอมให้เด็กเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด เเละปฏิเสธแนวทางที่เจ้าหน้าที่เขตแนะนำให้เด็กบวชเรียนที่วัดโมลีโลกยาราม ทางเขตจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พม.อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือเด็ก

>> โดยทางเจ้าหน้าที่ พม. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่พูดคุยกับเม่เด็กเเละเเม่เด็กปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวเเม่เด็กเเละเด็กไปที่สน.บางกอกใหญ่ เพื่อพูดเกลี้ยกล่อมให้ยินยอมให้เด็กไปอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์ ตามที่เจ้าหน้าที่ พม.เเนะนำ

ภาพข่าว/ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อัลบั้มภาพ