บางกอกน้อยห่วงใยใส่ใจการศึกษา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 19 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

#บางกอกน้อย ห่วงใย ใส่ใจการศึกษา
สำนักงานเขตบางกอกน้อยโดยนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วย นายมนตรี ตันสงวน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงและโรงเรียนวัดพระยาทำ

อัลบั้มภาพ