ตลิ่งชันร่วมงานแถลงนโยบายและผลงานการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 1 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง


วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ร่วมงานแถลงนโยบาลผลงานการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน นำเสนอผลงานและความสำเร็จในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต 50 เขต ความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนี้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง