เด็กเก่ง #มีนบุรี #รางวัลพระราชทาน  #การเขียนเรียงความ  #เล่าประสบการณ์ #covid19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 7 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 156 ครั้ง
>> สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงได้พระราชทานแนวทางการให้จัด “#โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้สะท้อนถึงปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับปัญหาหรือผลกระทบที่ได้รับ ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชนของตนเอง โดยจัดส่งผลงานไปยัง โครงการส่วนพระองค์ฯ โดยตรง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลต่อไป
>> โอกาสนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน #โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เขตมีนบุรี จำนวน 4 ราย ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่นและระดับดี ประเภทกิจกรรมการเขียนเรียงความ โดยได้รับของรางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย 1.เข็มที่ระลึกพระราชทาน 2.เกียรติบัตรพระราชทาน 3.ชุดเครื่องเขียนอย่างดี และ 4.ชุดสีอย่างดี ได้แก่
1. ด.ญ.วรันยา บุญมาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ด.ช.ฮารีส ราชานา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ด.ญ.สมิตานันท์ ซันลี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. ด.ญ.รินลดา นิเงาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาพ : รร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ