เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตชาวของชุมชนโค้งกระเทียม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 24 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตชาวของชุมชนโค้งกระเทียม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโค้งกระเทียม พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ตามโครงการ "ตรวจเยี่ยมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเขตบางกอกใหญ่"

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ภายในชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเฝ้าระวังและป้องปรามปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อัลบั้มภาพ