ตลิ่งชันจัดเจ้าหน้าที่ รับมอบแผ่นกรองอากาศจากสำนักพัฒนาสังคม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 1 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่
รับมอบแผ่นกรองอากาศจากสำนักพัฒนาสังคม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 6 แห่ง
<< ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ปกคลุมทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำ อาจได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบแผ่นกรองอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่ 45 เขต
<<ในการนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคณะผู้บริหาร ได้มอบแผ่นกรองอากาศให้แก่ผู้แทน 45 สำนักงานเขต ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 2) ชั้น 1 สำนักพัฒนาสังคม

ภาพ/ข่าว : น้องกาแฟ