บางกอกน้อยตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนดิลกศึกษาและโรงเรียนศุภวรรณ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 24 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำบริโภคเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน โดยนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางกิ่งกาญจน์ ประกาศวุฒิสาร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ  โรงเรียนดิลกศึกษาและโรงเรียนศุภวรรณ เขตบางกอกน้อย กทม.

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจสุขลักษณะสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนดิลกศึกษาและโรงเรียนศุภวรรณ เขตบางกอกน้อย โดยทำการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และสุขลักษณะในการประกอบอาหาร รวมถึงความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดทำแผนการตรวจลักษณะสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน เป็นประจำ ทุกภาคเรียน เพื่อสุขภาวะอนามัยที่ถูกสุขลักษณะที่ดีของนักเรียน

 

 

อัลบั้มภาพ