เขตบางกอกใหญ่เดินเท้าตรวจพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 2 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เดินเท้าตรวจพื้นที่

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และหัวหน้าฝ่านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ เดินเท้าตรวจพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ บริเวณถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เชิงสะพานเนาวจำเนียรจนถึงสี่แยกท่าพระ

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะมูลฝอยที่อยู่ในคอกต้นไม้และบนทางเท้า ฝ่ายโยธา (Best) ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ฝ่ายฝ่ายเทศกิจเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และกล่าวตักเตือนผู้ที่ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่น่ามอง

อัลบั้มภาพ