บางกอกน้อยห่วงใยนักเรียนเปิดเรียนในภาวะโควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 22 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

#บางกอกน้อย ห่วงใย ใส่ใจการศึกษา

 สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย  พร้อมด้วย นายมนตรี ตัณสงวน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายสัณห์ เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

 

อัลบั้มภาพ