เขตพระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

 

          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้กำหนดจัดกิจกรรม
“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดอินทรวิหาร  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
ชุมชนวัดใหม่อมตรส และวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดสามพระยาและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเวลา
09.00 - 12.00 น. เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและ
ที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น.
เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใด 
มีความประสงค์
จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

 

อัลบั้มภาพ