มีนบุรีบูรณาการต่อต้านโรคเอดส์ ประชุมคณะกรรมการประสานประชาคมเอดส์ระดับเขต

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

         วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานประชาคมเอดส์ระดับเขต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์เอดส์ ติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ รวมทั้งระดมความคิดความเห็น แนวทางในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความรุนแรง ลดการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในระดับเขต

โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา โรงพยาบาล และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี, สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี, เรือนจำพิเศษมีนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร, โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงพยาบาลนวมินทร์, โรงพยาบาลเสรีรักษ์, นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ, ชุมชนอับดุลเลาะ, ชุมชนพัฒนาบึงขวาง, ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตมีนบุรี และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ : พงศกร/ข่าว : ธนานันท์

อัลบั้มภาพ