เขตบางกอกใหญ่สำรวจแผงจำหน่ายอาหารบริเวณรอบสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่สำรวจแผงจำหน่ายอาหารบริเวณรอบสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำรวจแผงจำหน่ายอาหารบริเวณรอบสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนวัดนาคกลาง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ และโรงเรียนวัดดีดวด

โดยส่งเสริมให้แผงค้าที่จำหน่ายอาหารบริเวณหน้าสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านสุขลักษณะ และควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหาร ให้เป็นแผงจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่สะอาดและปลอดโรค เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร "มหานครปลอดภัย..กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน"

อัลบั้มภาพ