เขตลาดพร้าวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

 

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการร้อยลูกปัด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว  เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีทักษะ สามารถนำไปต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อไป  

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

อัลบั้มภาพ