เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ

 

 

ผู้ประกาศ

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ฟัง ผู้ชมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากคำเรียกโดยรวมนี้แล้วยังมีคำเรียกที่ชี้เฉพาะเจาะจงให้เห็นบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ผู้อ่านข่าว ผู้รายงานข่าว (reporter) ผู้ดำเนินรายการ (moderator) พิธีกร (master of ceremony) เป็นต้น

 

e-max.it: your social media marketing partner