foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2912827
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1424
17216
1424
2789439
306909
503863
2912827

Your IP: 54.167.5.113
2018-02-18 02:38

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 

 

 

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หน่วยงาน        :         กองประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน :      *Line     *Staff     *Line & Staff

มิติที่ : 3      ชื่อตัวชี้วัด: 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน:นางสาวกมลพร  แย้มเยื้อน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ :๑๓๘๓

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ผู้ประกาศ

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ฟัง ผู้ชมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากคำเรียกโดยรวมนี้แล้วยังมีคำเรียกที่ชี้เฉพาะเจาะจงให้เห็นบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ผู้อ่านข่าว ผู้รายงานข่าว (reporter) ผู้ดำเนินรายการ (moderator) พิธีกร (master of ceremony) เป็นต้น

 

หมวดหมู่รอง