รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Best Service)

 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หน่วยงาน        :         กองประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน :      *Line     *Staff     *Line & Staff

มิติที่ : 3      ชื่อตัวชี้วัด: 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน:นางสาวกมลพร  แย้มเยื้อน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ :๑๓๘๓

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

 

 

เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ

 

 

ผู้ประกาศ

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ฟัง ผู้ชมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากคำเรียกโดยรวมนี้แล้วยังมีคำเรียกที่ชี้เฉพาะเจาะจงให้เห็นบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ผู้อ่านข่าว ผู้รายงานข่าว (reporter) ผู้ดำเนินรายการ (moderator) พิธีกร (master of ceremony) เป็นต้น

 

หมวดหมู่รอง

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800111
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15748
17713
87242
3630358
257618
471627
3800111

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:17

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์