BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

1. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 เม.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

1. โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์จะรับประกันภัยขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 1 พ.ค. 60 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสม ในวันที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 10.30 น. สอบถามโทร. 0 2223 5069 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

1. สำนักการโยธา กทม. ยกเลิกการประมูลจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ ของโรงงานผลิตแอสฟัสต์หนองบอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากงานรายนี้ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกการประมูลซื้อดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ อาทิ ตู้ไม้ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส พัดลมตั้งพื้น และเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหยโทรศัพท์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 11 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย สอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

1. สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองหนองบอนถึงจุดที่กำหนด เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2321 8694 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

1. สำนักการศึกษา กทม. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 124 รายการ ผู้สนใจขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา   ในวันที่ 27 เม.ย. 60 เวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ สำนักการศึกษา เขตคลองสาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3413 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 12 เมษายน 2560

1. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 242 รายการ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2523 6845 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11