BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 71 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2294 2400 ต่อ 6729  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

1. กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้ออมัลกัมแคปซูลสำเร็จรูป จำนวน 100,000 แคปซูล ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2248 7373 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

1. กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 80,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 11 พ.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2281 3012, 0 2280 7857 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. ประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 109 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดุสิต ชั้น 4 อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแตบัดนี้วันที่ 2 พ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2241 4803 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

1. สำนักงานเขตทวีวัฒนา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพ จำนวน 933 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโฟเมก้า รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอักษะ ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทวีวัฒนา ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2441 4737 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

1. กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดรายการ “ผู้ว่าฯ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560” ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3495 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11