BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเตียงไฟฟ้าชนิดชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและที่วางมอร์นิเตอร์ปลายเตียง จำนวน 6 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 60     ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409, 1410, 1413 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อหนังสือหนังสือเสริมการเรียนแบบฝึกหัด จำนวน 254 รายการ สำหรับโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

4. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 113 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2277 3353 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา หนังสือแบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน ระดับอนุบาล 1-2 และหนังสือเสริมการเรียนระดับประถมศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2391 1568 ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักงานเขตสายไหม กทม. ประมูลจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2531 4608 ในวันและเวลาราชการ

-----------------  (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409, 1410, 1413 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจ้างเหมาส่งตรวจชันสูตรกับบริษัทเอกชน จำนวน 315 รายการ ผู้สนในติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2421 2222 ต่อ 8928-30 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตจตุจักร กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 76 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2589 2054 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 56 รายการ อาทิ กล้องดิจิตอลไฟเบอร์ชอร์ท เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ไมโครโฟน และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านนอก อาคารข้างห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-12 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. กำหนดดูพัสดุในวันที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. สอบถามโทร. 0 2226 0214  ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ ของโรงงานผลิตแอสฟัลต์ หนองแขม 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 30 พ.ค. 60 แก้เป็น วันที่ 8 มิ.ย. 60 ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถทางเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 1230 ในวันและเวลาราชการ

7. โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน/หนังสือเสริมการเรียน/แบบฝึกหัด(ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 148 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2585 0627 ในวันและเวลาราชการ

8. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 72 รายการ อาทิ เก้าอี้ไม้บุนวมมีพนัก โทรศัพท์ภายนอก เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว กล้องถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งระบบดิจิตอล และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกโยธา ชั้น 2 งานธุรการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจเข้าแข่งขัน สู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ตึกโยธา ชั้น 2 งานธุรการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2246 8332  ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์... กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

1. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม ในวันที่ 23 พ.ค. 60 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ 24 พ.ค. 60 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  แก้เป็น กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง วันที่ 5 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 7 มิ.ย. 60 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 12 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตธนบุรี กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 688 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานระดับ3-6 ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 19 มิ.ย.  60 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี ผู้สนใจติดต่อขอดูเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตธนบุรี  สอบถามโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5630 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจน 9 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 6900 – 19 ต่อ 10456 – 7 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 253 รายการ ของโรงเรียนบ้านเกาะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 8333 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 268 รายการ ของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2172 5159 ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 2 รายการ คือ ท่าเรือ (โป๊ะเหล็ก) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 มิ.ย.  60 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2457 5986 ในวันและเวลาราชการ

7. โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละระดับชั้นอนุบาล 1-2, ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชุดพละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2521 0501   ในวันและเวลาราชการ

8. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ประมูลซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ จำนวน 1,095 ก้อน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2354 6848 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องจี้และชุดอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบไบโพล่าร์ (ในน้ำเกลือ) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22112, 22203 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติพร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2863 1377, 0 2437 0123 ต่อ 1409, 1410, โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

3. กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 80,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมขาหยั่ง 2 ตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

6. โรงเรียนซอยแอนแนกซ์กาญจนาภิเษก 2 สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 จำนวน 173 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนซอยแอนแนกซ์กาญจนาภิเษก 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2538 8976 ในวันและเวลาราชการ

7. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2248 6332 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 6900 – 19 ต่อ 10456 – 7 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

1. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสวนพระนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลังชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางกะปิ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 4,437 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานบางกะปิ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามโทร. 0 2377 4663 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11