BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553

1. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคา จำนวน 4 รายการ

1.1 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เอกสารราคาชุดละ 50 บาท ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.พ. 53

1.2 จ้างเหมายานพาหนะ (รับ-ส่ง) จำนวน 5 คัน ของค่าใช้จ่ายในการปัจฉิมนิเทศและอบรมธรรม ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ. 53

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 18 ม.ค. 53

1. สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จำนวน 5 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 7,200 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา เขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ม.ค. 53 สอบถาม โทร.0 2586 9973 ต่อ 6014 และที่สำนักการโยธา ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 15 ม.ค. 2553

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 200 วัน จำนวน 1,410,800 ถุง และอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด จำนวน 60 วัน จำนวน 423,240 กล่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 14 ม.ค.53

1. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ รวม 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 53 เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร.0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 13 ม.ค. 2553

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 80,000 บาท โดยมีงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ร่วมประมูลด้วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 12 ม.ค. 2253

1. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ

1.1 จ้างปรับปรุงซอยรามคำแหง 187/1 จากถนนรามคำแหงถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี เอกสารราคาชุดละ 5,600 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกวดราคา วันที่ 11ม.ค. 53

1. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนหลวง ร.9 เอกสารราคาชุดละ 8,800 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11