BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนคลิปข่าว

กทม. มอบรถยนต์ให้ส่วนราชการและองค์การสถานสาธารณกุศล“พัฒนาท้องถิ่นไทย จากใจ กทม.”


(26 ม.ค. 59) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์ให้แก่ส่วนราชการและองค์การสถานสาธารณกุศล “พัฒนาท้องถิ่นไทย จากใจ กทม.” เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม สำหรับใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
 

กทม. เตรียมหารือรัฐบาลแก้ภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ทำตัวอย่างเกษตรน้ำน้อยคุณภาพสูงในกรุงเทพฯ 

กทม. จัดงานวันเด็กทั่วพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งดีอย่างมีความสุข


(9 ม.ค. 59) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท และนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางบุษกร คงอุดม เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม และ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร
 

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2559 ณ.มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

กทม. เชิญชมความสวยงามของ “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” ตลอดเดือน ม.ค. 59


(30 ธ.ค. 58) เวลา 18.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข : Bangkok Light of Happiness” ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อส่งความสุขให้ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการประดับตกแต่งแผงไฟพร้อมอุโมงค์ไฟประดับ รวมกว่า 5 ล้านดวง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม นับเป็นการจัดแสดงไฟ LED ครั้งแรกในประเทศไทย


 

กทม.ล้างหน้าบ้านเป็นสิริมงคลรับปีใหม่


(27 ธ.ค.58) เวลา 10.00 น.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายพีระพงษ์   สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและศาสนสถาน ซึ่งถือเป็นการล้างหน้าบ้านรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมประเพณีไทย
 

ผู้ว่าฯกทม.เปิดถนนโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช


(23 ธ.ค.58) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณถนนโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่
 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11