BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนคลิปข่าว

รองปลัด กทม.ซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1/2559


(13 พ.ค.59) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบภารกิจของฝ่ายทะเบียนในการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การจัดการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและโปร่งใส
 

กทม. เปิดตัวโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยแห่งแรกของเมือง


(10 พ.ค. 59) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นต้นแบบโครงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเผามูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 300-500 ตันต่อวัน และผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์
 

เขตจตุจักรเปิดช่องทางพิเศษ “Drive Thru จอด คัด จร” บริการคัดสำเนาทะเบียนบ้าน


(19 เม.ย.59) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเขตจตุจักร: ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการการให้บริการคัดเอกสารทางทะเบียนราษฎร “จอด คัด จร BMA Drive Thru Service” ของสำนักงานเขตจตุจักร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยมี นางบุศกร คงอุดม เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายบรรจง สุขดี และ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตจตุจักร ตลอดจนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน
 

การจัดระเบียบปากคลองตลาด

 

กทม.ทดสอบเรือรูปแบบใหม่เตรียมให้บริการเส้นทางคลองภาษีเจริญ เม.ย. นี้
(20 มี.ค. 59) เวลา 10.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทดสอบการเดินเรือรูปแบบใหม่ที่จะนำมาให้บริการประชาชนแทนเรือลำเก่าในเส้นทางคลองภาษีเจริญ พร้อมทั้งตรวจเส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือสะพานตากสิน – เพชรเกษม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า) เขตภาษีเจริญ ไปยังท่าเรือตลาดน้ำตลิ่งชัน ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร
 

กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)” ตั้งแต่ 20.30–21.30 น.


(19 มี.ค. 59) ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)” ตั้งแต่ 20.30–21.30 น. โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนมูลนิธิ FEED ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมใจนับถอยหลังปิดไฟ


 

กทม.เก็บผักตบชวาและวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ เตรียมรับหน้าฝน


(17 มี.ค. 59) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมัสยิดดารุลมุกีม ถนนประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง : นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเก็บผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีนายอดิศักดิ์ ขันตี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ คณะกรรมการมัสยิดดารุลมุกีม เครือข่ายชุมชนดารุสมุกิม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11