BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนคลิปข่าว

กทม.เดินหน้าแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล นำปากน้ำประแสโมเดลเป็นต้นแบบ


(26 พ.ย. 59) นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วย นางวันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และชาวชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ร่วมศึกษาดูงานการปลูกป่าชายเลน พร้อมศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของป่าชายเลน ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม. ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลชายฝั่งบางขุนเทียน ณ บริเวณป่าอนุสรณ์เรือหลวงประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 

๑๐๐ วันร้อยใจไทย 10พ.ย.59


 

ประชุมและแถลงข่าว กอร.รส. ปรับพื้นที่สนามหลวงเตรียมสร้างพระเมรุมาศ

 

กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ 15 วัน ตักบาตรพระสงฆ์ 188 รูป ณ ลานคนเมือง


(27 ต.ค.59) เวลา 07.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 188 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 15 วัน  โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 

กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ 7 วัน ตักบาตรพระสงฆ์ 188 รูป


(19 ต.ค.59) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 7 วัน  ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 188 รูป
 

กทม. ชวนอนุรักษ์คูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิตช่วยลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่


(19 ก.ย. 59) เวลา 09.00 น. : นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองทัพเรือ กรมชลประทาน และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด
 

ปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐเขตพระนคร ร่วมใจไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559”


(5 ส.ค. 59) เวลา 08.30 น. : นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐเขตพระนคร ร่วมใจไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559” ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ 5 เส้นทางในพื้นที่เขตพระนคร และร่วมขบวนรณรงค์เส้นทางที่ 1 จากลานคนเมืองไปตามถนนดินสอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค. 59 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ประชาคม และชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ร่วมพิธีเปิดกิจรรม ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11