BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. จัดกิจกรรมรณรงค์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” บริเวณชุมชนริมคลองประเวศ

    (18 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง และที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางน้ำไหล และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมี นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักการระบายน้ำ อปพร.เขตประเวศ ผู้แทนจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ สน.อุดมสุข ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ท่าเรือ สวนสุขภาพเขตประเวศ

    รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งขยะในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเฉลี่ยวันละ 10,000 ตัน และมีขยะในเเม่น้ำ คู คลอง ถึงวันละประมาณ 20 ตัน เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกรุงเทพมหานครจึงต้องรับมือกับปัญหาน้ำเร่งระบาย ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาขยะในคูคลองและขยะอุดตันทางระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเมื่อมีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ปริมาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาขยะ โดยการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง รวมถึงคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะป้องกันขยะอุดตันทางระบายน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

     จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ลงขบวนเรือประชาสัมพันธ์รณรงค์พร้อมติดป้าย “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้จากประชาชนริมคลอง โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากท่าเรือสวนสุขภาพเขตประเวศ ผ่าน สน.ประเวศ ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา วัดกระทุ่มเสือปลา และชุมชนริมคลอง ไปจนถึงรอยต่อเขตสวนหลวง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้มาร่วมกันมอบให้กับขบวนเรือเพื่อนำไปทิ้งเป็นอย่างดี

                                  --------------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11