BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม.ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2


     (18 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 โดยมีนายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 11 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง

     กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งการดำเนินงานปรับปรุง ประกอบด้วย การรื้อถอนพร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ชำรุด เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลส เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่ชำรุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ ขนาด 2×22 วัตต์ และขนาด 1×22 วัตต์ ทาสีภายในและภายนอก และงานครุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากเป็นฤดูฝนการทำงานอาจไม่สะดวก เพราะต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ เริ่มต้นสัญญา 4 พ.ค.60 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ค.60 รวมระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายในกำหนด 60 วัน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 เปิดให้บริการศึกษา ค้นคว้า สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

     ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งได้ให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงห้องสมุดดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 แล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณใกล้เคียง

---------------          (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11