BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนอุโมงค์บึงหนองบอนคืบหน้า 7% เร่งผู้รับเหมาปรับเวลาทำงานให้เร็วขึ้น

(17 มิ.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความยาว 9.4 กิโลเมตร ความลึก 30 เมตร มีอาคารรับน้ำ 7 แห่ง อาคารทิ้งน้ำ 1 แห่ง โดยแนวอุโมงค์จะเริ่มจากอาคารรับน้ำ บริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ลอดใต้แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางอ้อ ในระหว่างพื้นที่ที่อุโมงค์ลอดผ่าน จะมีการก่อสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆให้ระบายลงสู่อุโมงค์ ขณะนี้การก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบึงหนองบอนดำเนินการไปแล้ว 7% ติด -8% เนื่องจากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายในบึงรับน้ำหนองบอน รวมถึงมีการทำบายพาสบริเวณถนนอุดุมสุข 42 และ 52 ทำให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้า ซึ่งตามสัญญาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 โดยในวันนี้ได้สั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาปรับเวลาการดำเนินให้เร็วขึ้นไม่ให้มีปริมาณการติดลบเพิ่มจากเดิมและให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง บางนา และพระโขนง

-----------------                  (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11