BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวผู้บริหาร

กทม. เปิดเขตเคลื่อนที่หลักสี่ พร้อมให้บริการบ้านหนังสือในเคหะชุมชนบางบัว

( 23 ม.ค. 53 ) เวลา 10.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ พร้อมเปิดบ้านหนังสือเคหะชุมชนบางบัว โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานกีฬาเคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

 

สร้างเครือข่ายเปิดอบรมโครงการคนดีของสังคม ร่วมกันป้องกันอาชญากรรม

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนดีของสังคม ร่วมกันป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยความร่วมมือระหว่างกทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวพ. FM 91 และ เครื่องดื่มลิโพ ในการจัดการฝึกอบรมประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยและเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ให้สังคมมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะลดช่องว่าง ปิดช่องทางการเกิดเหตุร้าย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ติวเข้มนักเรียนกทม. เตรียมพร้อมสอบวัดคุณภาพการศึกษา

กทม. ร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสถาบันกวดวิชาชื่อดัง 9 แห่ง เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ม.ปลายในโรงเรียนสังกัดกทม. ได้ติวเข้ม กวดวิชา เรียนรู้เทคนิค การแก้โจทย์ปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษา

(23 ม.ค. 53) นาง ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมในการสอบ วัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพตะวันออกเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะและเอกชน

(25 ม.ค. 53) เวลา 09.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 1/2553 โดยมี นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายจำเริญ ศิริพงษ์ติกานนท์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้แทนเขต และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เตือนประชาชนเฝ้าระวังอัคคีภัยฤดูแล้ง(21 ม.ค. 53) เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2553 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของกทม. ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนลดลง เป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงตรุษจีนซึ่งจะมีพิธีไหว้เจ้า และฉลองปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูแล้งจึงอาจเป็นสาเหตุ ทำให้

อ่านเพิ่มเติม...

 

นำร่องจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยย่านสะพานควายเสร็จใน 14 ก.พ. 53กทม. นำร่องจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ย่านสะพานควาย วางรูปแบบเดียวกันทั้งพื้นที่ สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่ามอง กำหนดแล้วเสร็จก่อน 14 ก.พ. นี้ พร้อมทาสีตีเส้นขอบเขตต่างๆ ชัดเจน และกำหนดมาตรการ ลงโทษผู้ฝ่าฝืน

(21 ม.ค. 53) เวลา 13.00 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษา รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยในพื้นที่ย่านสะพานควาย เขตพญาไท โดยมีนายสว่าง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เตือนประชาชนชำระภาษีตรงเวลา ไม่เสียค่าปรับกทม. เตือนประชาชนเร่งดำเนินการยื่นแบบและชำระภาษีให้ตรงเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนดต้องเสียค่าปรับสูงถึง 10% ของภาษีที่ค้างชำระ

ดร. ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลายื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2553

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11