ทรงแก้ปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพฯ

“ทุกคนเสียขวัญ  ทุกคนอารมณ์ไม่ดี  เรื่องการจราจร.  แต่ได้พยายามที่จะให้ทุกคนช่วยกันแก้ไข.  ดีใจที่เห็นคนเอะใจว่ามีทางช่วยกันแก้ได้.  แล้วก็มีคนที่ช่วยกันไม่น้อย.  อย่างเช่นตอนแรกที่ให้มีโครงการพระราชดำริ ก็ทำ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536
 
นับเป็นบุญของชาวไทยยิ่งนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวกรุงเทพฯ เรื่องปัญหาจราจรอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2538 ความว่า “การจราจรที่คับคั่งนี้  เป็นปัญหาที่ยุ่งยาก  และขอพูด คือประชาชนเดือดร้อนประชาชนจะไปทำงานต้องเสียเวลาบนถนน ระหว่าง 2-10 ชม. ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลด้อยลงไป”
 
 
ที่ผ่านมาชาวกรุงเทพฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากการที่พระองค์ท่านพระราชทานพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำ สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล โครงการตามพระราชดำริด้านการจราจรหลายโครงการที่ได้พระราชทานผ่านหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการได้ช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ร้อนให้กับชาวกรุงเทพฯ อย่างอเนกอนันต์ อาทิเช่น โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี  โครงการสะพานพระราม 8  โครงการถนนรัชดาภิเษกทางแยกต่างระดับบนถนนรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก  ฯลฯ  
 
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจพัฒนาโครงข่ายการจราจรขนส่งให้กับกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชดำริด้านการจราจรมาดำเนินการ นับตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้
 
                                          ------------------------------------
e-max.it: your social media marketing partner