หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ  วันที่ 21 พ.ค. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 56 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

เขตบางกอกใหญ่  วันที่ 17พ.ค. 61 เวลา 09.00น. ณ ชุมชนสัมพันธ์ และชุมชนรวมพล 

เขตราษฎร์บูรณะ   วันที่ 18 พ.ค. 61 บริเวณชุมชนเบอร์ลี่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6819-6820

เขตประเวศ  เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 61 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ และวันที่ 25 พ.ค. 61 ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (อุดมสุข) แขวงดอกไม้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7111 ต่อ 6368

                                                            -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner