สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยการทำความสะอาดพื้นลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 13 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดปริวาสราชสงคราม ถ.พระรามที่ 3

เขตคลองเตย  นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่ เวลา 10.00-12.00น. ดังนี้ วันที่ 12ธ.ค. 60 บริเวณใต้ทางด่วน ล็อค 1-2-3 ถ.สุขุมวิท 36ชุมชนแสนสุข ซ.นภาศัพท์แยก 4,5 วันที่ 13ธ.ค. 60 ถนนริมทางรถไฟสายเชื้อเพลิงและใต้สะพานข้ามแยก ถ.พระรามที่ 3 ถ.พระรามที่ 4ซ.ตรีมิตร ซ.หมอสุรชัย ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ ตั้งแต่หลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแยกเกษมราษฎร์ วันที่ 14ธ.ค. 60 ชุมชนน้องใหม่ ถ.สุขุมวิท 50ซ.สวัสดี 4ซ.สามทหาร ซ.แสนสุข วันที่ 15ธ.ค. 60 บริเวณแฟลต 11-18ศูนย์เยาวชนคลองเตย ถ.สุขุมวิท 50ทำความสะอาดภายในวัดสะพาน ถ.สุขุมวิท 36ซ.ตลาดแสงอุดม

เขตดุสิต นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 12 ธ.ค. 60 ณ ซ.สุโขทัย 1 – 9และ ซ.สุจริต 1 - 2  วันที่ 13 ธ.ค. 60 ชุมชนท่าน้ำสามเสน และวันที่ 14 ธ.ค. 60 ชุมชนสวนอ้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

เขตหนองจอก นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ในวันที่ 12ธ.ค. 60เวลา 09.00-12.00น. บริเวณ ถ.เลียบวารี ตั้งแต่หน้าห้างบิ๊กซีถึงสะพานข้ามคลองลำปลาทิว ทั้งสองฝั่ง

เขตหนองแขม  นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนข้าม เวลา 09.00-12.00น. และเวลา 16.00-21.00น. โดยในวันที่ 9ธ.ค. 60 ซ.เพชรเกษม 73-75    ซ.เพชรเกษม 108แยก 9 ซ.เพชรเกษม 110แยก 15,17ปากทางเข้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4ซ.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร และวันที่ 10ธ.ค. 60 ซ.นาคสถาพร 2และ ซ.เพชรเกษม 108 แยก 6 และ 8 ชุมชนสร้อยมาลา หมู่บ้านหรรษามาเจริญ ซ.เพชรเกษม 81ชุมชนตลาดหนองแขม หมู่บ้านเพชรมณฑล บางบอน5ซ.เพชรเกษม 77ทุกซอยย่อยถึงนาคสถาพร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 02421 0939 ต่อ 7323-7325 โทรสาร 0 2421 1405 / เขตฯ ได้ปฏิบัติงานพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญในพื้นที่โดยในวันที่ 12ธ.ค. 60 เวลา 09.00-12.00น. ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดไผ่เลี้ยง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 0939ต่อ 7323-7325 โทรสาร 0 2421 1405 

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner