RSS

กทม. ระดมความคิดเห็นหาแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันกับจังหวัดสมุทรปราการ

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

ทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนฯไทย-ญี่ปุ่น ไม่ใช่ที่ซ้อมมอเตอร์ไซค์

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเวลาทำงาน ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่น 3-5 คน นำรถจักรยานยนต์ลักษณะดัดแปลงเป็นรถแข่ง มาซ้อมหมุนตัวกลับรถ เป็นที่หวาดเสียว ส่งเสียงดัง วนเวียนอยู่บนทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างประตู 2-3 ระยะทางประมาณ 100 เมตร สร้างความเดือดร้านรำคาญให้แก่ผู้อาศัยและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

เยาวชนจิตอาสาพร้อมช่วยเหลืองานพยาบาลให้สังคม

 
 
         (6 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. : นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต (เครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. พร่องน้ำในคลองและจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือและน้ำฝน

          (3 ส.ค. 60) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนของกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้น้ำจากภาคเหนือได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครหลายสัปดาห์แล้ว โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ความเร็ว 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงสามารถรับได้ และปัจจุบันริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเขื่อนหมดแล้วยกเว้นบางจุดที่ยังเป็นฟันหลอเล็กน้อยตามท่าเรือต่างๆ ก็ได้มีการจัดเรียงกระสอบทรายซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างฉะเชิงเทรา นครนายก และกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการของจังหวัดและระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ร่วมกับ จ.นนทบุรี จัดประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองร่วมกัน

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองกำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการด้านการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน ส.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ส.ค. 60         เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2.คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4.รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ พื้นที่เขตธนบุรี ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ให้บริการวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 โรงเรียนกงลี้จงซัน ให้บริการวันที่ 7-11 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ให้บริการวันที่ 15-16 ส.ค.60

อ่านเพิ่มเติม...